Schließen

Maddi yardımlar

Posta kutusu servisi

Hizmet

Hakkımızda

Jobcenter team.arbeit.hamburg

Kuruluşumuz

Federal hükümet ve belediyenin ortak bir kurumu (gE) olarak, Hamburg'daki İkinci Sosyal Güvenlik Yasası (SGB II) uyarınca iş arayanlar için temel yardım (İşsizlik Maaşı II) sağlamak bizim görevimizdir.

Çalışanlarımız geçim yardımı sağlamakta ve istihdam piyasasında yeni bakış açıları oluşturmaktadır. Alman sosyal devletinin – gerekirse vatandaşlarının geçimlerini güvence altına almak ve ekonomik, sosyal ve kültürel katılımlarının güvenliğini sağlamak için hizmetlerle destekleme – taahhüdünü Hamburg’da her gün yerine getirenler onlardır.

Ortak kurumun karar verme yetkilileri, genel müdür ve yönetim kuruludur.

Faaliyetler, genel müdür tarafından tam zamanlı olarak yönetilmektedir. Federal İş Ajansı ve Hür Hansa Şehri Hamburg, Hamburg kent devletindeki bölgesel çerçeve koşulları dikkate alan yapıcı bir iş birliğinin yetkili kurumu ve görevlendireni konumunda bulunmaktadır. Danışma Kurulu Jobcenter team.arbeit.hamburg’u danışman olarak desteklemektedir.

Kurum Yönetimi

Jobcenter team.arbeit.hamburg Genel Müdürü Dirk Heyden‘dir. Üst düzey yönetim sorumluluğuna sahiptir ve Jobcenter’ı mahkemeler nezdinde ve dışında temsil etmektedir. Genel müdür, yasal görevlendirmenin uygulanmasının yanı sıra Jobcenter’ın yönetimi ve kontrolünde altı sorumlu çalışma departmanı müdürü tarafından desteklenmektedir. Bunlar, genel müdür yardımcısı sıfatıyla Oliver Weiße olmak üzere Sören Schülke, Babett Blindert, Cathrin Bröcker, Britta Stuhlmacher ve Thomas Steiger’dir.

Genişletilmiş kurum yönetimi, devam eden işlerden ve uzmanlık görevlerinin uygulanmasından ve ayrıca yerel şubelerin ve alanların yönetimi ve idaresinden sorumludur. Yönetim ve idari görevlerinin yerine getirilmesinde, doğrudan atanan personel birimleri (idari destek muhasebe denetimi, halkla ilişkiler), iş gücü piyasasında fırsat eşitliği görevlisi ve veri koruma görevlisi ile bütçe görevlisi tarafından desteklenmektedir.

Yönetim Kurulu

Genel müdürün yanı sıra, ortak kurumun karar verme organı, Hamburg İş Ajansı ve Hür Hansa Şehri Hamburg Yönetiminin eşit şekilde temsil edildiği yönetim kuruludur.

Yönetim Kurulu, organizasyon, insan kaynakları, iş hukuku ve çalışan temsili hukuku konularında karar vermektedir. Bunun dışında yerel istihdam piyasası ve entegrasyon programı, yönetim kurulunda kurumlar arasında koordine edilmektedir.

Her iki sorumlu kurum ortak kurum tarafından SGB II kapsamındaki hizmetlerin yasal ve amaca uygun olarak sağlanması için kendi yetki alanlarından sorumludur.

Arne Dornquast (İstihdam ve Entegrasyon Dairesi başkanı) yönetim kurulu başkanlığı, Sönke Fock (Hamburg İş Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı) başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Danışma Kurulu

Yerel danışma kurulu, yerel şirketler ve Jobcenter arasındaki yerel düzeyde sosyal diyaloğu ve kapsayıcı iş birliğini teşvik etmektedir. Danışma kuruluna, yerel çalışma ve sosyal politika alanındaki uzman kişiler dahildir: Sosyal ortaklar, bağımsız sosyal yardım kuruluşlarının yanı sıra odalar ve meslek kuruluşlarının temsilcileri. Danışma Kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmakta ve Jobcenter’ın tüm önemli kararları hakkında görüş bildirebilmektedir. Özellikle, iş arayanlara yönelik temel yardım için yerel istihdam piyasasının ve entegrasyon programının geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

Danışma Kurulu Başkanlığı görevini şu anda Tanja Chawla (Hamburg Alman Sendikalar Federasyonu Başkanı) ve Başkan Yardımcılığı görevini Thomas Fröhlich (Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig Holstein e.V. Genel Müdürü) yürütmektedir.

Organizasyon Şeması

Organizasyon şeması Jobcenter team.arbeit.hamburg içinde görevlerin bileşimini, yapısını ve dağılımını göstermektedir.

Wonach suchen Sie?

Ihre visuellen Einstellungen

Änderung des Kontrasts

Ihre Spracheinstellung

Datenschutz

Diese Website benötigt Cookies. Einige von ihnen sind essenziell, während andere helfen, diese Website zu verbessern und spezielle Services ermöglichen. Diese Website verwendet keine Marketing-Cookies.