Schließen

Maddi yardımlar

Posta kutusu servisi

Hizmet

Hakkımızda

Bürgergeld

Maddi yardım neden var?

Bürgergeld tarafından finansal destek, asgari geçim yardımından, ek ihtiyaçlar ve barınma ve ısınma ihtiyaçlarından (kira gibi barınma masrafları) oluşmaktadır. Buna ek olarak, eğitim ve katılım (BuT) için bir defaya mahsus destek ve yardım da sağlanabilmektedir.

Maddi yardımlar

Bu kısımda para yardımının detaylarını öğreneceksiniz.

 • Asgari geçim yardımı

  Asgari geçim yardımı, asgari geçimi sağlamaya yetecek kadar olan giderleri kapsar. Asgari geçim yardımı ortalama bir değerdir. Yaşamak için ortalama ne kadar paraya gereksinim olduğunu belirler. Asgari geçim yardımı İkinci Sosyal Güvenlik Yasası kitabında (SGB II) tanımlanmıştır.

  Asgari geçim yardımı aşağıdaki giderleri kapsar:
  • Beslenme,
  • Giyinme,
  • Hane enerjisi/elektrik (ısıtma ve sıcak su kullanımı hariç),
  • Bakım,
  • Ev eşyaları,
  • Telefon/internet,
  • Günlük yaşam ihtiyaçları,
  • Kültürel etkinliklere katılım,

  Asgari geçim yardımı için aylık olarak bir miktar toptan ödeme alırsınız. Bu paranın nasıl kullanılacağına siz karar verirsiniz. Temel gıda masraflarının yanı sıra, giyim veya elektrikli ev aletleri gibi özel masraflar da asgari geçim yardımı olarak karşılanmalıdır. Evde kullanılan bir cihazın değiştirilmesi ya da onarılması gibi durumlar için her ay bir miktar para biriktirilmesi önerilir.
  Asgari geçim yardımı çeşitli kademelere ayrılmıştır. Asgari geçim yardımı tutarı, diğer şeylerin yanı sıra, yaş veya aile durumuna bağlıdır.

  01 Ocak 2023 itibarıyla asgari geçim yardımı, aylık

  İnsanlar 
  Bekar kişiler, bekar ebeveynler, reşit olmayan partner(ler)i olan reşit kişiler502 Euro
  İhtiyaç birliğindeki reşit (resmi eş) eşlerin her biri için451 Euro
  Kendi evi olmayan 25 yaş altı reşit kişi402 Euro
  14-17 yaş arası kişiler ve reşit olmayan partnerler420 Euro
  6-13 yaş arası çocuklar 348 Euro
  0-5 yaş arası çocuklar318 Euro

  (Kaynak: Federal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

 • Barınma ve ısınma ihtiyaçları

  Barınma giderleriniz – kira, kullanım bedeli (su dahil) ve ısınma – makul olduğu derecede Jobcenter team.arbeit.hamburg tarafından karşılanır. Makul seviye, konutun çok büyük veya çok pahalı olmaması anlamına gelir. Kira maliyetlerinin yanı sıra ev sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerin maliyetleri de dikkate alınabilir.

  Barınma masraflarına aşağıdakiler dahildir:

  • soğuk kira (net soğuk kira olarak da adlandırılır)
  • soğuk kullanım bedeli (örneğin emlak vergisi, sokak temizliği, atık bertarafı veya kapıcı hizmeti giderleri)
  • su ve atık su maliyetleri (soğuk kullanım bedeli olarak da sayılır)
  • ısınma masrafı

  Kullanım bedeline telefon bağlantısı masrafı veya garaj ya da park yeri masrafı dahil değildir. Ev enerjisi (örneğin elektrikli aletler ve ışık) ayrı olarak dikkate alınmaz, ancak asgari geçim yardımından ayrı olarak ödenmelidir.

  Gayrimenkul için yapılan taksitler Jobcenter team.arbeit.hamburg tarafından karşılanmaz

  Neler makul seviye olarak değerlendirilir?

  Hamburg’da brüt soğuk kira, kiranın makul olup olmadığı konusunda bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bu, soğuk kira (net soğuk kira) ve soğuk kullanım bedelinden (bkz. yukarı) oluşur.

  Hamburg’da makul seviye, bir hanede yaşayan kişi sayısına ve kira giderlerinin gerçek tutarına (ısıtma giderleri hariç brüt soğuk kira) dayanmaktadır.

  Hane halkı sayısı Makul sınır (Güncelleme: Ocak 2022)
  1 kişi543,00 Euro
  2 kişi659,40 Euro
  3 kişi780,00 Euro
  4 kişi938,15 Euro
  5 kişi1.272,60 Euro
  6 kişi1.443,60 Euro
  Her bir diğer kişi180,45 Euro

  (Kaynak: Sosyal Yardım Kurumu – Sozialbehörde)

  Özel yaşam koşullarında veya bazı bölgelerde, makul seviyeye eklemeler yapılabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, size bilgi vermekten memnuniyet duyarız.

  Barınma giderlerim makul seviyede değilse ne olur?

  Barınma giderlerinin makul seviyenin üstünde olması durumunda, Jobcenter team.arbeit.hamburg tarafından talep edildikten sonra bu giderler hak sahibi tarafından azaltılmalıdır. Bazı durumlarda taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Jobcenter team.arbeit.hamburg, belirli bir süre içinde giderleri azaltmanın sizin için makul olup olmadığını ayrıntılı olarak denetleyecektir. Kişisel durumunuz göz önünde bulundurulabilir.

 • Sağlık sigortası ve bakım sigortası

  Bürgergeld tarafından finansal destek alan herkes için sağlık ve bakım sigortası güvence altına alınmıştır.

  Sağlık ve bakım sigortası primleri, aşağıdaki durumlarda yardım almaya uygun kişiler için karşılanır:

  • Halihazırda başka bir yerde zorunlu sigortası olmayan veya
  • Aile sigortası kapsamında olmayanlar.

  Lütfen yardım başvurunuzda sağlık sigortanızdan aldığınız sigortalılık belgesini ibraz edin.

  Özel sağlık sigortası mı yaptırdınız?

  Bu durumda, yardım alırken bile özel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olmaya devam edebilirsiniz. Temel ihtiyaç desteği alanlara özel sağlık ve bakım sigortası primleri için ek ödeme sağlanmaktadır. Ek ödemenin hesaplanması için temel tarife olarak adlandırılan tarifenin belirtilmesi gerekir. SGB II’ye göre yardıma muhtaç durumda iseniz, temel tarifedeki katkı payı yasal olarak yarıya indirilir. Bu iş daha sonra Jobcenter tarafından üstlenilir.

  Emeklilik Sigortası

  Bürgergeld tarafından finansal destek aldığınız dönem Jobcenter team.arbeit.hamburg tarafından emeklilik sigortasına bildirilir. Yardım döneminin sonunda veya yıl başında, raporlanan dönemler hakkında size yazılı olarak bilgi verilecektir.

 • Özel durumlar (ek ihtiyaçlar) için ödenek

  Özel durumlarda asgari geçim yardımı yeterli olmayabilir. Bu durumda, ek ihtiyaçlara yönelik haklarınız olabilir. Ek ihtiyaçlar, özel yaşam koşulları nedeniyle ortaya çıkan ve asgari geçim yardımı kapsamında yer almayan ek masraflardır.

  Ek gereksinimlere hak sahibi olanlar:

  • Hamileler (hamileliğin 13. haftasından itibaren),
  • Reşit olmayan bir çocuğa bakmakta olan bekar ebeveynler,
  • Sağlık nedenleriyle özel gıdalara ihtiyaç duyan kişiler (maliyetli beslenme),
  • Engelli kişiler de bazı koşullar dahilinde ek ihtiyaç alabilirler,
  • Sıcak su için ek ihtiyaç.

  Ek ihtiyaç nasıl hesaplanır?

  Ek ihtiyacın miktarı kişisel asgari geçim yardımına bağlıdır:

  • Hamilelere (hamileliğin 13. haftasından itibaren) yönelik olarak kişisel asgari geçim yardımının yüzde 17’si oranında ek ihtiyaç hakkı tanınmaktadır. Lütfen başvuru esnasında annelik belgenizi ibraz edin.
  • Bekar ebeveynler için ek ihtiyaçların miktarı çocukların yaşına ve çocuk sayısına bağlıdır:
  • YaşOran
   7 yaşından küçük bir çocuk% 36
   7 yaşından büyük bir çocuk% 12
   16 yaşından küçük iki çocuk% 36
   16 yaşından büyük iki çocuk% 24
   dört çocuk% 48
   5 çocuk ve üzeri% 60
  • Çalışabilecek durumda olan engelli kişiler, 9. Sosyal Güvenlik Yasası (SGB IX – Rehabilitasyon ve hayata katılım) uyarınca çalışma hayatına katılım için yardım alıyorlarsa, kişisel temel gereksinimin yüzde 35’i oranında ek ihtiyaç alabilirler. Lütfen ilgili tasdik belgesinin bir kopyasını ibraz edin.
  • Tıbbi nedenlerle maliyet açısından yüksek beslenmeye ihtiyaç duyan ve Bürgergeld tarafından finansal destek almaya hak kazanan kişiler, hastalığa bağlı olarak makul bir miktarda ek ihtiyaç yardımı alabilirler. Bu durumda, lütfen MEB formunu hastalığa ilişkin bir doktor onayı ile birlikte ibraz edin.

  Yukarıda belirtilen ek ihtiyaçlardan birine hak kazanma şartlarını sağladığınızı kanıtlamanız gerekir. Ayrıca bir başvuru yapmak zorunda değilsiniz.

 • Tek seferlik gereksinim

  Tek seferlik gereksinimler, bir kez alabileceğiniz nakdi veya ayni yardımlardır (kupon şeklinde).

  Örnek olarak:

  • ev aletleri de dahil olmak üzere hanenin ilk defa döşenmesi,
  • ilk giysi temini (hamilelik ve doğum durumunda da) ve
  • ortopedik ayakkabıların satın alınması ve onarımı, tıbbi cihaz ve ekipmanların onarımı ve tıbbi cihazların kiralanması.

  Tek seferlik yardım alabilmek için gerekli başvuruyu yapmanız gerekmektedir.

  Bürgergeld tarafından finansal destek almıyorsanız dahi bu yardımlara başvuruda bulunabilir ve yararlanabilirsiniz. Buradaki ön koşul, bu özel ihtiyacı karşılamak için yeterli gelir veya varlığa sahip olmamanızdır.

 • Eğitim ve hayata katılım

  Çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için eğitim ve sosyal ve kültürel hayata katılım gereksinimleri, eğitim paketi olarak tanımlanan pakette ayrıntılı olarak dikkate alınmaktadır. Örnek olarak, geziler veya okul gezileri, kreşte veya okulda öğle yemeği veya öğrenme desteği gibi masraflar karşılanabilir.

  Bu yardımı kimler alabilir?

  Henüz 25 yaşını doldurmamış, temel veya mesleki eğitimine devam eden ve herhangi bir eğitim yardımı almayan öğrenciler Hamburg eğitim paketinden faydalanabilirler.

  Yardımın içeriği:

  • Okul ihtiyaçları (2022 yılı için 156 Avro olarak belirlenmiştir),
  • Birkaç gün süreli geziler ve okul gezileri,
  • Öğrenim desteği (özel ders),
  • Okula ulaşım (otobüs ve tren biletleri),
  • Ortak öğle yemeği ve
  • Topluluk, okul dışı etkinlikler, kulüp, kültürel veya tatil aktivitelerine katılım (18 yaşına kadar, aylık 15 Avro tutarında). Katılım belgesi istenmektedir.

  Sosyal yardım alma hakkınız bulunuyorsa, Hamburg Bücherhallen’in üyelik kartı çocuklarınız için ücretsizdir.

  Eğitim paketinin sağladığı bireysel avantajlar ve nasıl başvurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi Hamburg Belediyesinin web sayfasında bulabilirsiniz

Wonach suchen Sie?

Ihre visuellen Einstellungen

Änderung des Kontrasts

Ihre Spracheinstellung

Datenschutz

Diese Website benötigt Cookies. Einige von ihnen sind essenziell, während andere helfen, diese Website zu verbessern und spezielle Services ermöglichen. Diese Website verwendet keine Marketing-Cookies.